'Er zijn voor een ander', is een kunst die iedereen kan leren...

Wij zijn Stichting Vriendendiensten Nederland. De steunstichting voor Vriendendiensten in Nederland.

Het belang van Vriendendienst-koppelingen

Een betrokken samenleving betekent ook veel met betrekking tot discriminatie en stigma. Ieder als gelijke beschouwen, zorg te hebben voor elkaar en zichzelf veilig en gelukkig voelen.
Vriendendienst is voor veel burgers een manier, wellicht dé manier om geïnformeerd te worden, bekender te raken met de doelgroep psychiatrie, zal stigma verminderen, angst voor elkaar verminderen, erkenning en belangstelling en samenwerking toenemen.

Deze vorm van vrijwilligerswerk geeft beeld van hoe een zorgzame samenleving zich kan manifesteren. Geld dat geïnvesteerd wordt in een kwalitatieve koppeling verdient zich terug in:

• destigmatisering van de ‘psychiatrische patiënt’ door de vrijwilligerservaring. • verminderde noodzaak voor de cliënt om op hulpverleners terug te vallen,
• vermindering van (onopgemerkte) terugval,
• vermindering van crisisinterventie en opnames.

• Toenemende maatschappelijke participatie, meedoen, en een zekere mate van zinvolheid van hun leven ervaren, welzijn. Vriendendiensten zijn geen ‘Haarlemmerolie’, geen oplossing voor alles maar wel een wetenschappelijke onderbouwde bijdrage aan de vermindering van sociaal isolement. (Succesfactoren van Vriendendiensten 2005-Trimbosinstituut)

Kenmerk van maatjescontact

Maatjescontact is zo veel mogelijk “evenwaardig”. Het is niet de één die de ander komt helpen zoals bij de vrijwillige mantelzorgondersteuning of zelfs bij de buddyzorg.
Maatjescontact is een gelijkwaardig contact van twee mensen die ongeveer dezelfde belangstellingsvelden hebben en geen ander doel hebben dan het gedurende de afgesproken periode leuk met elkaar te hebben. Geen echte vrienden maar wel twee mensen die elkaar gaandeweg belangrijk gaan vinden. De vrijwilliger leert de ander te respecteren en leert dat de deelnemer het meest wordt geholpen door niet geholpen te worden. (!)
De ervaring van belangrijk gevonden worden is een belangrijke pijler onder ons aller maatschappelijk bestaan. Als je niet geoefend bent in het aangaan van zo’n contact, omdat het je niet geleerd is, omdat het eerder slecht is bevallen (in de jeugd) dan is het organiseren van een kwalitatief goede koppeling een grote stap op de weg terug het herstel van persoonlijke, maatschappelijke en sociale rollen en de ervaring zich onderdeel te voelen van de samenleving.

Heeft u vragen aan onze stichting?

Bel ons, of stuur een email via onderstaande link.
Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

 

Mail ons