Stichting Vriendendiensten Nederland
vriendendiensten@outlook.com
Secretariaat: Groenewege 128, 2211 EP Noordwijkerhout
Kamer van Koophandel: 30186391