'Er zijn voor een ander', is een kunst die iedereen kan leren...

Wij zijn Stichting Vriendendiensten Nederland. De steunstichting voor Vriendendiensten in Nederland.

Stichting Vriendendiensten Nederland in liquidatie.

Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden door wegvallen van een reden van bestaan d.d. 21-09-2023 per 01-04-2024. De rekening en verantwoording liggen ter inzage voor eenieder tot 31-12-2024 ten kantore van het Handelsregister van KVK en ten kantore van de voorzitter F.W. Besemer, Groenewege 128, 2211 EP te Noordwijkerhout.

Vriendendiensten

Vriendendiensten zijn vrijwilligersorganisaties, vaak onderdeel van een ggz, thuiszorg of welzijnsorganisatie, heel vaak combinaties daarvan waarin vrijwilligers (burgers die hun plek in de samenleving als vanzelfsprekend ervaren en ook ervaren zijn in het burgerschap) met mensen die een psychiatrische achtergrond hebben en niet op eigen kracht een sociaal netwerk kunnen opbouwen en onderhouden. (Zij ervaren hun plek in de samenleving niet (meer) als vanzelfsprekend en willen graag ondersteuning bij de sociaal maatschappelijke participatie en eenzaamheidsbestrijding)
Vriendendiensten bieden een koppeling op maat (persoonlijkheid, wensen, activiteiten) waardoor er binding ontstaat, eenzaamheid in ieder geval tijdelijk wordt opgeheven en de vrijwilliger een rolmodel kan worden voor de deelnemer. Koppelingen zijn eindig binnen een vaststaande periode tussen 1 tot 2 jaar en kan de deelnemer aansluitend, indien hij dat wenst aan een andere vrijwilliger worden gekoppeld zodat de betrokkene ervaart dat meerdere mensen zijn talenten en persoonlijkheid weten te waarderen, een belangrijke bijdrage aan zelfrespect en gevoel voor eigenwaarde.

Uit tal van actuele onderzoeken blijkt dat een groeiend deel van de zelfstandig of begeleid zelfstandig wondende mensen met een psychische beperking zich eenzaam voelt, soms onopgemerkt terugvalt in gevaarlijk of hinderlijk gedrag waardoor de vooroordelen weer worden bevestigd en de samenleving angstig blijft voor de psychiatrie.

Er is te weinig tijd en aandacht voor ‘het verhaal’ van de cliënt, de tijdelijke ondersteuning met aandacht en advies wordt schaars. Wekelijks bezoek en activiteit met een geschikte en ondersteunde vrijwilliger maakt een significant verschil in het verminderen van eenzaamheid en de toename van zelfrespect en gevoel voor eigenwaarde, meer gezondheid en minder zorgconsumptie.

Heeft u vragen aan onze stichting?

Bel ons, of stuur een email via onderstaande link.
Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

 

Mail ons